Hver uge har vi fællessamling for indskolingens og mellemtrinnets elever, og hver anden uge har vi fællessamling i udskolingen. Her er fælles informationer og sang omdrejningspunktet.

Derudover samles vi hvert år omkring juleferien, sommerferien og traditioner som: 

  • Lucia-optog 
  • Fastelavn 
  • Motionsløb 
  • Skolefest 
  • Affaldsindsamling
  • Forårsudstilling
  • 9. klassernes sidste skoledag 

Vi følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året og forskellige helligdage.

Se planen på aarhus.dk/skoleferie

Vores fællesskabsdag er det, man kalder en forlagt skoledag. I 2022 har eleverne derfor fri onsdag d. 21. december, da der kun må være 200 skoledage i løbet af et skoleår. SFO og klub har åbent d. 21. december.

Vi har skabt en Fællesskabsdag, hvor skolen indbyder lokale aktører, familie og andre interesserede til aktiviteter, musik, hygge og fællesånd.

Her kan du se en video fra Fællesskabsdagen i 2018.  Fællesskabsdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed, og i 2022 blev den afholdt d. 10. september. Datoen for 2023 bliver d. 09. september.