Vi har et tæt samarbejde med Kolt Hasselager Dagtilbud. Vores ledere af børnehaveklasserne kommer for eksempel besøg i børnehaverne, og børnene i børnehaverne besøger skolen, hvor de også har forskellige aktiviteter. Inden vi sætter klasserne sammen, afholder vi overleveringsmøder, så vi er bedst muligt klædt på til at tage os godt af dit barn. 

Indskrivning

For skolestartere i 2023 kan indskrivning ske i perioden 03. oktober 2022 - 06. januar 2023. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til indskrivning til skole, SFO eller sprogscreening før skolestart. 

Indskrivningen foregår digitalt med NemID via https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning

Søger du om plads på privatskole eller skolegangsudsættelse, skal du oplyse herom ved den digitale indskrivning. Indskrivning til SFO sker via samme link som skoleindskrivningen. 

Hvis dit barn er tosproget, skal han/hun sprogscreenes inden skolestart. Sprogscreeningen er en vurdering af, hvor meget dansk dit barn kan tale og forstå. Ved sprogscreeningen taler barnet med en talepædagog/sprogkonsulent og løser forskellige opgaver. For eksempel skal barnet fortælle om billeder, gentage ord og besvare få spørgsmål. 

Sprogscreeningen foregår på Bavnehøj Skole i starten af januar 2023, og det varer cirka 45 minutter. Som forælder må du gerne overvære sprogscreeningen uden at hjælpe dit barn undervejs. 

Her kan du læse mere om sprogscreeningen

Vigtige datoer 

  • Den 16. november 2022 kl. 17.00-18.30 er der info-møde for kommende 0. klasses forældre. Mødet afholdes i Aulaen på Bavnehøj Skole, Koltvej 17-19, og der vil være oplæg ved skolens ledelse, dagtilbudsleder og pædagogiske medarbejdere
  • Den 01. december 2022 og den 25. maj 2023 inviterer SFO sammen med SFO-forældrerådet til Åbent Hus, hvor du og dit barn kan besøge vores SFO og deltage i forskellige aktiviteter
  • Den 13. juni 2023 kl. 14.00-16.30 inviterer vi til Prøveskoledag, hvor dit barn får en forsmag på livet i 0. klasse
  • Mandag d. 14. august 2023 kl. 10.00-12.00 er første skoledag for 0. klasserne