Hvis dit barn skal gå i SFO, kan det starte allerede d. 1. august. Vi anbefaler, at du som forælder bruger et par dage til indkøring. Det giver en rolig opstart - også i forhold til selve skolestarten.  

Klassepædagogerne for 0. årgang har sammensat et program med faste aktiviteter, som øver barnet i rytme og rammer for børnehaveklassen og SFO. Som forælder er du velkommen til at være i SFO'en, hvis dit barn har brug for det, men ellers kan du måske gå et par timer, så barnet vænner sig til at sige farvel og goddag.  

På første skoledag møder du og dit barn kl. 10.00. Efter en fælles velkomst går I klassevis med børnehaveklasselederen gennem indskolingens flagallé ned i klassen. Dit barn bliver i klassen sammen med børnehaveklasselederen og klassepædagogen, mens vi serverer en kop kaffe og holder informationsmøde for forældrene.  

De fleste børn går med deres forældre hjem efter frokost, men SFO'en er naturligvis åben.  

Inden skolestart er det godt at øve selv at tage tøj af og på samt holde orden på sit tøj i garderoben. Det er også godt, hvis dit barn selv kan mærke, om det skal have varmt eller lidt tøj på. Desuden er det vigtigt, at barnet selv kan gå på toilet, trække ud, vaske hænder og efterlade rummet pænt til den næste.

Når dit barn skifter skole 

Inden dit barn skifter skole, afholder den pædagogiske leder et indskrivningsmøde, hvor du og dit barn møder en eller flere fra dit barns nye klasseteam. Vi viser gerne skolen frem, og vi får afstemt forventningerne, så dit barn får den bedst mulige opstart hos os.

Gensidige forventninger 

Du kan som forælder bl.a. forvente, at: 

  • vi arbejder på et højt fagligt niveau
  • vi ser det enkelte barn og inkluderer det i fællesskabet
  • vi opfylder årsplanen
  • vi laver elevplaner
  • der er en åben dialog mellem skole og hjem

Vi forventer til gengæld, at du:

  • er med til at skabe et godt læringsmiljø 
  • er loyal ift. skolen, medarbejdere, andre elever og forældre 
  • er loyal ift. skolens regler og værdier samt hjælper dit barn til at efterleve dem 
  • bidrager til, at dit barn møder undervisningsparat op i skolen og møder til tiden 
  • holder dig orienteret via Aula og MOMO (uddannelsesplatform)