Vi afholder valg i efteråret og sidder for ét år ad gangen. Der er møde ca. hver anden måned, hvor relevante temaer drøftes. For eksempel de fysiske rammer, kommunikation, traditioner, økonomi, retningslinjer eller organisering af SFO’en. 

Du får mulighed for at lære andre forældre at kende på tværs af årgangene, og sammen med en medarbejderrepræsentant og indskolingslederen får du stor indflydelse på SFO’ens hverdag og udvikling.  

Vi har særligt fokus på at lave en god opstart for nye børn og forældre. Dette sker blandt andet ved 2 årlige åbent hus-arrangementer og udvikling af en brochure om SFO-opstart. 

Her kan du se vores forretningsorden for skoleåret 20-21.

 

Forældrevalgte medlemmer

 • Tine Louise Mundbjerg Eriksen - formand
 • Rikke Brok Jensen
 • Martin Blokager Kjeldsen
 • Melina Andersen Hammelsvang


Medarbejderrepræsentanter

 • Pernille Balck Christensen - pædagog
 • Annette Balnagown Ross - pædagog, suppleant
 • Martin Bak Vad - fritidspædagogisk leder
 • Jens Bech Pedersen - SFO-leder

Forældrerådets vigtigste opgave er at: 

 • sikre en løbende pædagogisk udvikling med så god en dagligdag for børnene som muligt 
 • formidle forældrenes synspunkter
 • sikre et godt samarbejde mellem personale og forældre 

Desuden er forældrerådet høringspartner for skolebestyrelsen og deltager i skolebestyrelsesmøder efter behov.