Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

På Bavnehøj Skole anser vi elevernes sociale, demokratiske og faglige dannelse som hinandens forudsætninger.

Børn med globus og leksikon
 • Læs op

Indhold

  Den røde tråd

  Vi er optagede af at skabe en rød tråd i hele dit barns skolegang gennem et 0-18 års perspektiv. Det er vigtigt for os, at dit barn lærer at tage aktivt medborgerskab ved at tage medansvar på skolen, i nærområdet og samfundet i det hele taget. 

  En involverende og praksisnær skoledag

  Vi er fra skolestart optaget af at skabe en involverende og praksisnær skoledag for dit barn. Eleverne vil gennem hele skoleforløbet blive præsenteret for forskellige former for værkstedsarbejde, virksomheds-samarbejder og samarbejde med erhvervsskolerne og ungdomsuddannelserne. 

  Elevens læring i centrum

  Vi arbejder med at udvikle skole-hjem-samarbejdet, hvor eleven har hovedrollen i samtalen ved at præsentere det, som han/hun har arbejdet med i undervisningen. Det danner efterfølgende grundlag for det næste skridt i dit barns udvikling.  

  Et særligt fokus på naturfag

  Vi deltager hvert år i Naturfagsmaraton og opfinderkonkurrencen Edison, som inspirerer til iværksætteri og innovation. I indskolingen og på mellemtrinnet er der fokus på kodning gennem Beebots, Bluebots, Scratch JR. og Ultrabit. Vi har blandt andet prioriteret at omlægge en del af vores understøttende undervisning til naturfag i udskolingen. I de større klasser samarbejder vi også med forskellige Aarhus-virksomheder i det naturfaglige projekt “Sammen skaber vi fremtidens skole”. 

  Vi vægter dit barns faglige, demokratiske og sociale udvikling højt  

  • Alle børn skal have mulighed for at lære, og derfor er det vigtigt, at elever med ord-/talblindhed (dysleksi og dyskalkuli) hurtigt får adgang til hjælpeprogrammer i undervisningen, og at elever, forældre og lærere får kvalificeret sparring 
  • Vi arbejder med at udvide elevernes ordforråd og sproglige kompetencer gennem sprogbaseret undervisning i eks. naturfag i samarbejde med VIA University 
  • Vi har ressourcepersoner, som arbejder med at udvikle dit barns trivsel i klassen i et tæt samarbejde med klassens lærere og pædagoger  
  • Vi har linjefagsuddannede lærere i næsten alle undervisningstimer 
  • Vi har en politik omkring at bruge uddannede vikarer 
  • Vi vil også gerne selv lære. Derfor er vi åbne for konstruktiv kritik og gode ideer fra dig
  Sidst opdateret: 3. januar 2024