Vores børnesyn gennemsyrer vores tilgang til børn med særlige behov - vi tror på, at børn gør 'det rigtige', hvis de kan. Vi ser forældrene som den største ressource i barnets liv, og vi arbejder i et udviklingsorienteret perspektiv med alle børns udfordringer. I dansk og matematik arbejder vi med holddannelse, hvor vi tager højde for børns ressourcer og udfordringer. 

Børn med faglige udfordringer modtager særlig tilrettelagt undervisning i skolens ressourcecenter, og børn, som er udfordret ift. adfærd, kontakt og trivsel (AKT), vil indgå i forløb med skolens ressourcepersoner på dette område.  

Vi har et tilbud, som hedder Mellemrummet. Her kan børn modtage dele af deres undervisning i perioder. I Mellemrummet arbejder vi med, at børn følger en struktur med 'opgave, opladning, opgave', så hjernen bliver opladet mellem hverdagens mange krav.

Du kan læse mere i vores inklusionsstrategi