I starten af hvert skoleår afholder vi årgangsvise forældremøder, hvor ledelsen holder oplæg om aktuelle fælles emner. Herefter går klasserne ”hver til sit”, og kontaktlærerne fortsætter med oplæg om, hvad der sker i dagligdagen.

To gange om året afholder vi skolehjem-samtaler, hvor dit barns primære lærere giver dig et indblik i, hvor dit barn befinder sig fagligt og socialt - efterår og forår.

I foråret foregår en del af samtalen som en elevstyret læringssamtale. Vi vil gerne udvikle skolehjemsamarbejdet, så du som forælder inviteres tættere ind i klasserummet. Vi øver os stadigvæk, og læringssamtalerne er tænkt som et supplement til de normale skole-hjemsamtaler.  

Læringssamtalen skal flytte fokus fra det, der forgår på tavlen til det, der sker inde i hovedet på dit barn. 

Konkret foregår det på den måde, at dit barn samler udvalgte opgaver og projekter i en fysisk eller digital mappe i MoMo. I selve læringssamtalen sidder dit barn sammen med dig og viser en eller flere opgaver og fortæller, hvad hun eller han øver sig på. 
På den måde får du som forælder et bedre indblik i dit barn skoledag og kan derfor bedre støtte op omkring læringsprocessen.