Vil du have indflydelse på skolens virke?  

Du kan få indflydelse på skolens virke med en plads i skolebestyrelsen, der blandt andre arbejder med:

 • principper for skolens virksomhed herunder undervisningens organisering 
 • elevernes undervisnings-timetal 
 • skoledagens længde 
 • godkendelse af de økonomiske rammer i skolens budget 
 • fastsættelse af ordensregler, principper m.v. 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, der er valgt for 2 år ad gangen, 2-3 forældrevalgte suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter, 1 repræsentant fra Kolt-Hasselager Fællesråd og skolens ledelse. 

Her kan du se vores årshjul til skoleåret 22-23

Her kan du se vores forretningsorden 22-23

2022-2023

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til Folkeskolelovens § 44 er at:

 • føre tilsyn med skolens virksomhed
 • fastsætte principper for skolens virksomhed
 • godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen
 • godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de, i byrådet, fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Forældrevalgte medlemmer

 • Morten Bitsch Madsen, formand 
 • René Hvid Pedersen, næstformand
 • Jennie Solveig Connolly Voergaard
 • Lasse Fristed Juhl Ankjær 
 • Heidi Gaba Nielsen Lynnerup
 • Neha Kumar
 • Ida Kirkeby Hansen
 • Mette Sjøner Frederiksen, 1. suppleant
 • Charlene Frisch Jensen, 2. suppleant
 • Tobias Abell Nielsen, 3. suppleant

Medarbejderrepræsentanter

 • Anne Cecilie Blaabjerg
 • Susanne Kristensen

Elevrådsrepræsentanter

 • Villads S. Frandsen, 7Y
 • Thor R. Bangsø, 9X

Ekstern repræsentant

 • Kolt-Hasselager Fællesråd

Derudover deltager repræsentanter fra ledelsen.