Vil du have indflydelse på skolens virke?  

Du kan få indflydelse på skolens virke med en plads i skolebestyrelsen, der blandt andet arbejder med:

 • Principper for skolens virksomhed herunder undervisningens organisering 
 • Elevernes undervisnings-timetal 
 • Skoledagens længde 
 • Godkendelse af de økonomiske rammer i skolens budget 
 • Fastsættelse af ordensregler, principper m.v. 

Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, der er valgt for 4 år ad gangen, 2-3 forældrevalgte suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter, 1 repræsentant fra Kolt-Hasselager Fællesråd samt skolens ledelse.  

Her kan du se vores årshjul for skoleåret 20-21

Her kan du se vores forretningsorden

2020-2021

2019-2020

 

2018-2019

 

2017-2018

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed.
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed.
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler.
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor.
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor.
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner.
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat.
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat.
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt.
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de, i byrådet, fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

Forældrevalgte medlemmer

 • Morten Bitsch Madsen - formand
 • Kaja Møller Madsen - næstformand
 • Jennie Solveig Connolly Voergaard
 • Mette Sjøner Frederiksen
 • Søren Hulvej Andersen
 • Rico Clay Gissel
 • Lasse Fristed Juhl Ankjær
 • Mogens Christensen - suppleant
 • Lars Korsholm Bojesen - suppleant

Medarbejderrepræsentanter

 • Jens Peter Majlund Mikkelsen
 • Susanne Kristensen
 • Anne Cecilie Blaabjerg - suppleant

Elevrådsrepræsentanter

 • Benjamin Vestergaard Johansen
 • Tobias Løvkvist Clausen

Ekstern repræsentant

 • Pia Hagedorn, Kolt-Hasselager Fællesråd

Derudover deltager repræsentanter fra ledelsen.