Gå til hovedindhold

Hvad kan SFO’en tilbyde dit barn?

Bavnehøj Skoles SFO tilbyder dit barn fritidspædagogiske aktiviteter, som både har et selvstændigt formål, men som også støtter op om skolens inkluderende læringsfællesskaber og skaber helhed i barnets dag.

Drenge på svævebane - Bavnehøj Skole
 • Læs op

Indhold

  Vores SFO er funktionsopdelt, og aktiviteterne foregår i udeområderne, i hallen og i klasse- og faglokaler. Vi har to baser, hvor der er fokus på nærvær og tryghed. Her kan man hygge, lege, tegne og spille spil.  

  Vi arbejder med en tydelig kommunikation til jer forældre gennem “SFO-kataloget”, som udsendes ca. hver anden måned. SFO-kataloget indeholder beskrivelser om de aktiviteter, dit barn kan melde sig på.

  Forældrerådet i SFO er vores ambassadører både for SFO-forældre og i lokalområdet. Du kan som forældre kontakte forældrerådet, hvis du har spørgsmål vedrørende SFO, og du er også meget velkommen til at kontakte den fritidspædagogisk leder eller indskolingslederen.

  SFO'en på Bavnehøj Skole er åben mandag – torsdag kl. 06.30 - 17.00, fredag kl. 06.30 - 16.30.  

  SFO'en kan kontaktes på nedenstående mobiler, der tages ved SFO'ens start:

  0.-1. årgang   /   29 20 82 84
  2.-3. årgang   /   29 20 82 17

  SFO pjece 2023-2024

  I Aarhus Kommune har vi nogle faglige områder, som vi skal leve op til:

  Rammer for mål og indholdsbeskrivelser for SFO

  • Områdesamarbejde, herunder samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud 
  • Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning og SFO 
  • Vidensbaseret udvikling af praksis
  • Tidlig og forebyggende indsats 
  • Fokus på helhed og sammenhæng 
  • Læring, udvikling og dannelse - alle børn skal blive så dygtige, som de kan 
  • Motivation, robusthed, vedholdenhed samt evnen til at begå sig i fællesskaber og møde fremtidens udfordringer 
  • Demokrati og medborgerskab 
  • Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse 
  • Kreativitet og musiske aktiviteter 
  • Natur og udeliv 
  • Sproglige udtryksformer 
  Sidst opdateret: 3. januar 2024