Om skolen

Skolen blev indviet i 1953 og hed den gang Hasselager Skole. I 2013 fusionerede områdets to skoler, Kolt Skole og Hasselager Skole, og resultatet blev Bavnehøj Skole.  

Bavnehøj Skole er siden indvielsen udbygget flere gange. Det skete blandt andet i 2014, hvor indskolingen blev renoveret, og der blev bygget 3 nye klasselokaler, et nyt musiklokale samt et bevægelsesrum.  I 2017 kunne udskolingen rykke ind i nye funktionsopdelte undervisningslokaler. I efteråret 2019 starter vi med at renovere og bygge lokaler, så Håndværk og Design samt Klubben kan flytte ind i foråret 2020.

Vores undervisning er opdelt i tre trin:

  • Indskolingen for 0.-3. årgang
  • Mellemtrinnet for 4.-6. årgang
  • Udskolingen for 7.-9. årgang 

Inden for disse tre trin samarbejder vi tæt på årgangen om holddannelse (fagligt, socialt, andet) i undervisningen, så alle elever kan samarbejde med en anden elev, der kan næsten det samme som dem selv. Det giver nærhed og kendskab til hinanden - og passende udfordringer til den enkelte elev. 

Vi tror på, at for at eleverne trives bedst muligt og dermed kan lære mest muligt, er det meget vigtigt, at samarbejdet mellem skole og hjem fungerer godt, og derfor prioriterer vi det meget højt. 

Vores værdier

På Bavnehøj Skole er vores værdier modglæde, fællesskab og respekt i hverdagen. Det er vores værdier, og det gennemsyrer vores arbejde, vores undervisning, SFO’en og ikke mindst måden, vi møder vores elever på. 

  • Vi tror på, at vi skal være modige og vælge netop den tilgang til dit barn, der matcher dit barn.
  • Vi er modige og stiller krav, har høje forventninger til os selv og omverdenen.
  • Vi tror på, at glæde er væsentligt. Glæde ved undervisning, glæde ved at lære og blive livsduelige. Glæde ved at mødes både i skolen og på tværs af skole og lokalsamfund for i fællesskab at skabe nyt.
  • Vi tror på fællesskab i hverdagen. Fællesskaber er forudsætningen for, at vi alle trives, og det er kun, når vi trives, at man kan lære og lære fra sig.
  • Vi handler i respekt for hinanden, vi forventer respekt, og vi er respektfulde. Det gælder både børn og voksne. 

Vores værdier er hjørnepæle, og de sætter rammen, for den bane, vi spiller på. 

Principperne for Bavnehøj Skole har vi udarbejdet sammen med vores skolebestyrelse.