Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om Skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  Vil du have indflydelse på skolens virke?  

  Du kan få indflydelse på skolens virke med en plads i skolebestyrelsen, der blandt andre arbejder med:

  • principper for skolens virksomhed herunder undervisningens organisering 
  • elevernes undervisnings-timetal 
  • skoledagens længde 
  • godkendelse af de økonomiske rammer i skolens budget 
  • fastsættelse af ordensregler, principper m.v. 

  Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, der er valgt for 2 år ad gangen, 2-3 forældrevalgte suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter, 1 repræsentant fra Kolt-Hasselager Fællesråd og skolens ledelse. 

  Her kan du se vores årshjul til skoleåret 23-24

  Her kan du se vores forretningsorden 22-23

  Kompetencer og referater

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til Folkeskolelovens § 44 er at:

  • føre tilsyn med skolens virksomhed
  • fastsætte principper for skolens virksomhed
  • godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen
  • godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • godkende, inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

  Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de, i byrådet, fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  Skolebestyrelsen 2023-2024

  Formand

  Morten Bitsch Madsen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Heidi Gaba Nielsen Lynnerup

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Ida Kirkeby Hansen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Jennie Solveig Connolly Voergaard

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Lasse Fristed Juhl Ankjær

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Neha Kumar

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Sofie Weng Nielsen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Forældrerepræsentant

  Tobias Abell Nielsen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Anne Cecilie Blaabjerg

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Medarbejderrepræsentant

  Susanne Kristensen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Elevrådsrepræsentant

  Frederik Qvist Christensen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Elevrådsrepræsentant

  Freja Jørgensen

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Ekstern repræsentant

  Kolt-Hasselager Fællesråd

  Skolebestyrelsen - Bavnehøj Skole

  Sidst opdateret: 30. april 2024