Vores udviklingspunkter 

På Bavnehøj Skole arbejder vi på at binde lokalsamfundet sammen med glæde, mod, respekt og fællesskab i hverdagen. Ved Kvalitetssamtalen blev det besluttet, at vi fremadrettet skal arbejde med: 

  • Styrkelse af det faglige niveau 
    • Vi (medarbejdere, ledelse, skolebestyrelse) deltager i Stærkere Læringsfællesskaber, som er en samarbejdsmodel baseret på data, sådan at vi alle kan blive bedre til at samarbejde tæt om elevernes læring og trivsel
  • Samarbejdet med forældrene, der tager udgangspunkt i et samskabelsesperspektiv, hvor vi tager fælles ansvar for børnenes læring, trivsel og udvikling i et gensidigt, respektfuldt forhold
  • Inklusion, hvor vi har fokus på inkluderende læringsmiljøer, stærke børnefællesskaber og elevinddragelse 

Du kan læse mere i vores LUP (Lokale UdviklingsPlan) omhvordan vi konkret arbejder med punkterne sammen med de øvrige institutioner i Kolt/Hasselager i et 0-18 års perspektiv.