Vores udviklingspunkter 

På Bavnehøj Skole arbejder vi på at binde lokalsamfundet sammen med glæde, mod, respekt og fællesskab i hverdagen. Ved Kvalitetssamtalen blev det besluttet, at vi fremadrettet skal arbejde med: 

  • Styrkelse af det faglige niveau 
    • Vi (medarbejdere, ledelse, skolebestyrelse) deltager i Stærkere Læringsfællesskaber, som er en samarbejdsmodel baseret på data, sådan at vi alle kan blive bedre til at samarbejde tæt om elevernes læring og trivsel
  • Samarbejdet med forældrene, der tager udgangspunkt i et samskabelsesperspektiv, hvor vi tager fælles ansvar for børnenes læring, trivsel og udvikling i et gensidigt, respektfuldt forhold
  • Inklusion, hvor vi har fokus på inkluderende læringsmiljøer, stærke børnefællesskaber og elevinddragelse 

Du kan læse mere i vores LUP (Lokale UdviklingsPlan) omhvordan vi konkret arbejder med punkterne sammen med de øvrige institutioner i Kolt/Hasselager i et 0-18 års perspektiv.

 

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).